Life insurance policy for MEDIA REPRESENTATIVES

Life insurance policy for MEDIA REPRESENTATIVES
Media representatives willing to receive accreditation, media tabard and be entitled to be present in dangerous areas of the track shall have life insurance policy (including for motorsports competitions) with the value of at least EUR 3000.
! If necessary, the life insurance policy can be arranged in Latvia by writing to the e-mail ilona.gaigole@laf.lv, indicating the name and date of the competition (FIA European autocross championship in Bauska, 1.-2.06.2024) as well as indicating that you are a media representative.
Life insurance policy is mandatory!
MEDIA PĀRSTĀVJU apdrošināšanas polise
Mediju pārstāvjiem, kuri vēlas saņemt akreditāciju, mediju vesti un tiesības atrasties bīstamajās trases vietās, ir jābūt dzīvības apdrošināšanas polisei (viens no riskiem - autosporta sacensības) vismaz EUR 3000 vērtībā.
! Ja nepieciešams, dzīvības apdrošināšanas polisi var nokārtot, rakstot uz e-pastu ilona.gaigole@laf.lv, norādot sacensību nosaukumu un datumu (FIA Eiropas Autokrosa čempionāts Bauskā, 1.-2.06.2024) kā arī norādīt, ka esat mediju pārstāvis.
Dzīvības apdrošināšanas polise ir obligāta!


Biedrība "RAC.LV” 20.06.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/297 par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. eu