THANK YOU ALL!

We are happy to have a great team of many people - organizers, all kind of judges, safety staff and lot of others 
 
One more time - thank you all for your time and effort! 
 
 
09.06.2022
Biedrība "RAC.LV" ir noslēgusi 17.05.2023. līgumu Nr. SKV-TL-2023/47 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds eu